Καλώς ήρθατε στο INVEST

Το Ανταγωνιστικό Πανεπιστήμιο για μια Βιώσιμη Κοινωνία

Η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία INVEST ενώνει το Σλοβακικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (SUA) στη Nitra Σλοβακίας, το Πανεπιστήμιο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης (UARD) στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTH) στο Βόλο της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Καρελίας (Karelia UAS ) στο Joensuu της Φινλανδίας και το Van Hall Larenstein, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Leeuwarden και το Velp της Ολλανδίας σε μια κοινή εκτεταμένη εμπειρία  και ένα κοινό προφίλ ως διεθνοποιημένοι  θεσμοί για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

invest-alliance.eu

Μάθετε περισσότερα για το έργο INVEST ALLIANCE

Invest RoadMap

Designing the University of the Future!

Our vision is to create a modern European University fulfilling the needs and requirements of the new generation of Europeans willing to lead in the introduction of sustainable life in regions across Europe. By establishing this European university, we:
• INVEST in enhancing the sustainability and inclusiveness of our partner regions
• INVEST in the innovation of our education system and research methods
• INVEST in our students becoming active citizens and future shaping professionals for Europe.

 

Putting our vision into Practise!

INVEST will become a model of good practice in the achievement of the policies of the European Education Area.

Achievements will be visible in innovative teaching and research, international academic mobility and intercultural collaboration, development of a robust academic culture, provision of products and services to gain new skills and competences for the benefit of European regions and local communities.

Τελευταία νέα

Μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία 7 Πανεπιστημίων

Σπουδές

Σπουδές / Προπτυχιακά

Σπουδές / Μεταπτυχιακά

TΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ

Οι μαρτυρίες μας

Social Feeds

Καινοτομία και Αειφορία

Έρευνα